Kao kompanija koja gaji blizak odnos sa lokalnom zajedinicom, Solana d.d. Tuzla  odlučila se ovog puta podržati projekat u režiji JU ”Naše dijete” pod nazivom ”Zdravo jedi, zdravo rasti”.

Cijeneći misiju koju provodi JU „Naše dijete“, a to je odgoj i obrazovanje naših najmlađih sugrađana, Solana je donirala odredjenu količinu svojih proizvoda, kao i Showroom postavku koja je edukativno-zabavnog karaktera, a koja za cilj ima kreiranje zdravih prehrambenih navika kod djece predškolskog uzrasta.

Ovo je samo jedan u nizu projekata u kojima Solana potvrdjuje svoju privrženost Gradu Tuzla, sa kojim je neraskidivo vezana, te će i u budućnosti nastaviti podržavati projekte koji su od značaja za širu društvenu zajednicu.