Sistem kvaliteta

Kroz kontinuiranu i konstantnu kontrolu

Solana je potvrdu za razvoj i primjenu Sistema upravljanja kvalitetom dobila još 2003. godine.

Deklarisanom Politikom upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane za ljude i životinje uspostavljena su osnovna načela u cilju ispunjavanja zahtjeva, kulture kvaliteta i zadovoljstva, uz isticanje da je implementiranim integrisanim sistemom kvaliteta osigurano:

 • kupcima – zadovoljstvo i ispunjavanje zahtjeva, kvalitet, sigurnost, zadravstvenu ispravnost i povoljnost,
 • kvalitetnim isporučiocima – dugoročna saradnja, sigurnost,
 • vlasnicima kapitala, dioničarima Solane – očuvanje uloženog kapitala i finansijski interes,
 • zaposlenicima i saradnicima – sigurnost zaposlenja, uvažavanje, kulturu kvaliteta i interes, te
 • javnosti i okruženju – odgovorno djelovanje i zakonitost u radu.

 Solana vrši kvartalno preispitivanje operativnih ciljeva kvaliteta. Na nivou organizacije uspostavljena je kontrola kvaliteta. Ovim su obezbijeđeni uslovi za neovisnost, objektivnost i ispomoć Upravi za efikasnije provođenje politike i ciljeva kvaliteta, održavanje i unaprjeđenje sistema kvaliteta u cjelokupnom upravljanju poslovanjem i razvojem organizacije.

 Solana posjeduje i posluje u skladu sa integrisanim sistemom upravljanja po standardima: ISO 9001, HACCP, FAMI QS, KOSHER, BAS 1049 i FSSC 22000. Godišnje se planira i prati učinak Sistema kvaliteta sa stalnim poboljšanjima. Analizom učinka sistema kvaliteta evidentirani su značajni pomaci u ostvarenjima ciljeva. Posebno se izdvajaju rezultati u povećanju proizvodnje i prodaje, te tekuće likvidnosti. Evidentan je napredak u smanjenju reklamacija kupaca, povećanju zadovoljstva kupaca kao i rezultati u smanjenju gubitaka i rastura proizvoda. Učinjena su poboljšanja na planu utrošaka normiranih materijala u proizvodnji soli, začina DO-DO, Začina S  i drugih proizvoda na bazi soli.

 Kvalitet proizvoda obezbijeđuje se kontinuiranom i konstantnom kontrolom svih inputa u proizvodnji soli, procesnom kontrolom i finalnom kontrolom gotovog upakovanog proizvoda. Sistem kontrole kvaliteta je i organiziran na tim principima koji omogućuju kontrolu u svakom momentu i u svim njenim segmentima u toku 24-časa.

Sistem kvaliteta

Svakodnevno želimo razvijati nove metode za poboljšanje performansi poslovanja kako bismo zadržali poziciju lidera na tržištu soli jugoistočne Evrope po definisanim standardima kvalitete. Ulaganjem u razvoj i modernizaciju uz zaštitu okoline želimo podići svijest o očuvanju okoline i povećanju energetske efikasnosti.

Osnovna načela
 • Promovisanje pozitivne kulture kvaliteta sigurnosti hrane kroz aktivan angažman u svim organizacionim nivoima, uključujući nosioce procesa, radnike, mreže i savjete;
 • Kultura kvaliteta i sigurnosti hrane osigurana kroz redovno ocjenjivanje i uspostavljanje procesa koji osiguravaju efektivne kontrole na adekvatnim mjestima;
 • Poštivanje važećih zakonskih propisa i standarda;
 • Proizvodnja kvalitetnog i sigurnog proizvoda;
 • Kontrola i nadzor nad kontrolnim i kritičkim kontrolnim tačkama;
 • Solana d.d. Tuzla ne toleriše korupciju i odbiće svaku poslovnu priliku koja podrazumijeva bilo koji oblik mita;
 • Razvija, proizvodi i prodaje proizvode na bezbijedan i održiv način koji zadovoljava potrebe naših zaposlenih, kupaca i društva i štiti životnu sredinu;
 • Evidentira sve poslovne aktivnosti i finansijske transakcije kako bi prikazala fer i kompletnu sliku o svom poslovanju, imovini i finansijskom stanju;
 • Teži da zaposlenim pruži najbolje okruženje za uspješan rad, inovativnost i razvoj;
 • Štiti vrijednost svojih istraživanja i razvojnih pokušaja, kao i dobru volju i reputaciju njenih brendova;
 • Zaposleni u Solana d.d. Tuzla vode računa da razdvajaju lične interese od interesa kompanije;
 • Zaposleni u Solana d.d. Tuzla se ohrabruju, podržavaju i osnažuju kako bi učestvovali u dizajnu i razvoju kvalitetnih procesa;
 • Kompanija Solana d.d. Tuzla se strogo pridržava zakona osmišljenih da zaštite i obezbijede privatnost i povjerljivost informacija o ličnosti;
 • Kontinuirano raditi na edukaciji ljudskih resursa, racionalizaciji i koordinaciji kroz timski rad;
 • Uspostavljanje sistema povratnih informacija od kupaca, sa ciljem istraživanja i analize zahtjeva i mogućnosti njihove realizacije;
 • Osnaživanje kulture kvaliteta i sigurnosti hrane se omogućava kroz uspostavljen sistem povratnih informacija zaposlenih kako bi se identifikovale snage i slabosti svakog procesa i osigurale odgovarajuće mjere;
 • Svojim načinom rada, tehnologijom i drugim aktivnostima ne ugrožava korisnike svojih proizvoda, radnu i životnu okolinu;
 • Nabavka najsavremenije tehnologije i opreme u proizvodnji;
 • Stalna kontrola proizvoda i procesa u pogledu higijene, dobre prakse;
 • Održavanje visokog nivoa higijene osoblja, radnih prostora i opreme;
 • Jačanje komunikacije i partnerski odnos svih zainteresiranih strana – vlasnika, uposlenika, dobavljača i društvenog okruženja;
 • Odgovornost za obezbjeđenje kulture kvaliteta i sigurnosti hrane snose svi zaposleni;
 • Osiguravanje pravovremenog i primjerenog osposobljavanja zaposlenih;
 • Njegovanje dobre saradnje i osjećaja pripadnosti preduzeću, u kojem svi zaposleni razumiju svoje zadatke, ovlaštenja i odgovornosti.

Certifikati

Ovdje možete preuzeti naše certifikate:

Bosanski jezik

Certifikat ISO 9001 : 2015 - bosanski

Za sistem upravljanja prema ISO 9001 : 2015

Certifikat FSSC 22000 - bosanski

Za sistem upravljanja prema FSSC 22000 (Version 5.1)

Certifikat HACCP - bosanski

Sistem upravljanja prema Povjerenstvu Codex Alimentariusa

Certifikat Halal - bosanski

Halal certifikat za so i začine

Engleski jezik

Certifikat ISO 9001 : 2015 - engleski

Management system as per ISO 9001 : 2015

Certifikat FamiQS - engleski

Management System as per FamiQS Code

Certifikat FSSC 22000 - engleski

Management System as per FSSC 22000 (Version 5.1)

Certifikat HACCP - engleski

Management system as per Codex Alimentarius Commission

Certifikat Halal - engleski

Halal certificate for salt and meat additives

Certifikat Kosher - engleski

Kosher certificate – תעודת כשרות