Sistem kvaliteta

Kroz kontinuiranu i konstantnu kontrolu

Solana je potvrdu za razvoj i primjenu Sistema upravljanja kvalitetom dobila još 2003. Godine.

Deklarisanom Politikom kvaliteta uspostavljeni su osnovni ciljevi menadžmenta i zaposlenika u cilju ispunjavanja zahtjeva i ostvarenja zadovoljstva kupaca, uz isticanje da je implementiranim integrisanim sistemom kvaliteta osigurano:

 • kupcima – zadovoljstvo i ispunjavanje zahtjeva, kvalitet, sigurnost i povoljnost,
 • kvalitetnim isporučiocima – dugoročna saradnja, sigurnost,
 • vlasnicima kapitala, dioničarima Solane – očuvanje uloženog kapitala i finansijski interes,
 • zaposlenicima i saradnicima – sigurnost zaposlenja, uvažavanje i interes, te
 • javnosti i okruženju – odgovorno djelovanje i zakonitost u radu.

Solana vrši redovno godišnje preispitivanje ciljeva kvaliteta, te objavljuje i planira ciljeve kvaliteta za svaku poslovnu godinu. Na nivou organizacije uspostavljena je kontrola kvaliteta. Ovim su obezbijeđeni uslovi za neovisnost, objektivnost i ispomoć Upravi za efikasnije provođenje politike i ciljeva kvaliteta, održavanje i unaprjeđenje sistema kvaliteta u cjelokupnom upravljanju poslovanjem i razvojem organizacije.

Solana posjeduje i posluje u skladu sa integrisanim sistemom upravljanja po standardima , ISO 9001, ISO 22000, HACCP, FAMI QS, KOSHER, BAS 1049 i FSSC 22000. Godišnje se planira i prati učinak Sistema kvaliteta sa stalnim poboljšanjima. Analizom učinka sistema kvaliteta evidentirani su značajni pomaci u ostvarenjima ciljeva. Posebno se izdvajaju rezultati u povećanju proizvodnje i prodaje, te tekuće likvidnosti. Evidentan je napredak u smanjenju reklamacija kupaca, povećanju zadovoljstva kupaca kao i rezultati u smanjenju gubitaka i rastura proizvoda. Učinjena su poboljšanja na planu utrošaka normiranih materijala u proizvodnji soli, začina DO-DO i drugih proizvoda na bazi soli.

Kvalitet proizvoda obezbijeđuje se kontinuiranom i konstantnom kontrolom svih inputa u proizvodnji soli, procesnom kontrolom i finalnom kontrolom gotovog upakovanog proizvoda.

Sistem kontrole kvaliteta je i organiziran na tim principima koji omogućuju kontrolu u svakom momentu i u svim njenim segmentima u toku 24-časa.

Sistem kvaliteta

Svakodnevno želimo razvijati nove metode za poboljšanje performansi poslovanja kako bismo zadržali poziciju lidera na tržištu soli jugoistočne Evrope po definisanim standardima kvalitete. Ulaganjem u razvoj i modernizaciju uz zaštitu okoline želimo podići svijest o očuvanju okoline i povećanju energetske efikasnosti.

Osnovna načela
 • Promovisanje Politike kvaliteta i sigurnosti hrane
 • Poštivanje važećih zakonskih propisa i standarda
 • Proizvodnja kvalitetnog i sigurnog proizvoda
 • Postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda u skladu sa standardima, kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti
 • Kontinuirano raditi na edukaciji ljudskih resursa, racionalizaciji i koordinaciji kroz timski rad
 • Uspostavljanje sistema povratnih informacija od kupaca, sa ciljem istraživanja i analize zahtjeva i mogućnosti njihove realizacije
 • Svojim načinom rada, tehnologijom i drugim aktivnostima ne ugrožavati korisnike svojih proizvoda, radnu i životnu okolinu
 • Nabavka najsavremenije tehnologije i opreme u proizvodnji
 • Stalna kontrola proizvoda i procesa u pogledu higijene, dobre prakse
 • Održavanje visokog nivoa higijene osoblja, radnih prostora i opreme
 • Jačanje komunikacije i partnerski odnos svih zainteresiranih strana – vlasnika, uposlenika, dobavljača i društvenog okruženja
 • Odgovornost za obezbjeđenje kvaliteta snose svi zaposleni
 • Osiguravanje pravovremenog i primjerenog osposobljavanja zaposlenih
 • Njegovanje dobre saradnje i osjećaja pripadnosti preduzeću, u kojem svi zaposleni razumiju svoje zadatke, ovlaštenja i odgovornosti
 • Timski rad i lojalnost preduzeću je odlika zaposlenih u Solani d.d. Tuzla

Certifikati

Ovdje možete preuzeti naše certifikate:

Bosanski jezik

Certifikat ISO 22000 : 2018 - bosanski

Za sistem upravljanja sigurnošću hrane prema ISO 22000 : 2018

Certifikat ISO 9001 : 2015 - bosanski

Za sistem upravljanja prema ISO 9001 : 2015

Certifikat FSSC 22000 - bosanski

Za sistem upravljanja prema FSSC 22000 (Version 5.1)

Certifikat HACCP - bosanski

Sistem upravljanja prema Povjerenstvu Codex Alimentariusa

Certifikat Halal - bosanski

Halal certifikat za so i začine

Engleski jezik

Certifikat ISO 22000 : 2018 - engleski

Food safety management systems as per ISO 22000 : 2018

Certifikat ISO 9001 : 2015 - engleski

Management system as per ISO 9001 : 2015

Certifikat FamiQS - engleski

Management System as per FamiQS Code

Certifikat FSSC 22000 - engleski

Management System as per FSSC 22000 (Version 5.1)

Certifikat HACCP - engleski

Management system as per Codex Alimentarius Commission

Certifikat Halal - engleski

Halal certificate for salt and meat additives

Certifikat Kosher - engleski

Kosher certificate – תעודת כשרות