Putna so

Hemijski topitelji, odnosno soli, su materijali koji usljed svojih fizičko-hemijskih osobina posjeduju mogućnost da smanjuju temperaturu zamrzavanja vode, te da snijeg i led otapaju na temperaturama nižim od temperature zamrzavanja vode. Postoji čitav niz soli sa ovim učinkom, ali zbog ekoloških i ekonomskih razloga primjenjuju se uglavnom hloridi i to: NaCl, CaCl2 i MgCl2. Solana je jedan od rijetkih svjetskih proizvođača soli čiji je ekološki apsekt najprihvatljiviji. Naime, sadržaj netopivih materijala u soli koju proizvodi Solana je 0,008% za razliku od ostalih soli koje se koriste kao posipni materijal čiji sadržaj netopivih teških materijala je minimalno 2% (na 1000 kg soli min. 20 kg nečistoća). Druga prednost Solanine soli je zbog sitnije granulometrije (pokriva veću posipnu površinu i brže reaguje na nižim temperaturama). So za posipanje puteva je pakovana u polietilenskim vrećama od 25 kg /CC-280/, 50 kg /CC-290/, big bag vrećama od 1000 kg /CC-300/ te postoji i mogućnost rifuzne otpreme soli u cisternama i vagonima.

Osnovni podaci o proizvodu

Proizvod Pakovanje Bar kod
Komada Kilograma Komada Kilograma
Putna so 25 kg 1 25 40 1000 kg 3870009001103
Putna so 50 kg 1 50 21 1050 kg 3870009000038
Putna so 1000 kg 1 1000 1 1000 kg 3870009001233

Kontrola kvaliteta proizvoda

Kontrola kvaliteta svih ulaznih, procesnih i izlaznih tokova u Solana d.d. Tuzla je temeljni proces osiguranju kvaliteta, koji sinergijskim djelovanjem garantuju kvalitet svih proizvoda Solana d.d. Tuzla. Kontrola kvaliteta se obavlja u vlastitim laboratorijama, kontinuirano u svim procesima, kao i potvrdjivanje kvaliteta u vanjskim laboratorijama.

Putna so

 

Namjenska so za posipanje puteva protiv poledice. Zbog svoje sipkosti, putna so ima veći kapacitet otapanja, a time i brže djelovanje od soli krupnijih kristala. Nizak sadržaj sulfata i netopivih supstanci, svrstava je u ekološki prihvatljive topitelje.

Fizikalno - hemijske karakteristike proizvoda

NaCl do 99,5%
E 536 do 10 mg/kg
Vlaga do 0,15%
Granulometrijski sastav < 0,4 mm 80-90% >0,4 mm 10-20%
*Fizikalno-hemijske karakteristike navedene u tabeli su rezultat analiziranog  prosječnog uzorka soli.
PODACI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA (g/100g proizvoda)
So 97,8 g