Stočna so

So za stočnu ishranu je namijenjena za prehranu svih životinjskih vrsta. Naime, kako je bitno u ljudskoj ishrani svokodnevno ali kontrolisano konzumirati kvalitetnu kuhinjsku varenu so, isto tako i u prehrani životinja je bitan kvalitet stočne soli. So za stočnu ishranu je sipka kvalitetna so sa povećanim sadržajem joda. Takođe, so za stočnu ishranu se korsti i kao sirovina za proizvodnju stočne hrane. Stoga pakovanje stočne soli je u polietilenskim vrećama od 10 kg za široku potrošnju te 25 kg prilagođenu industrijskim potrebama.

Osnovni podaci o proizvodu

Proizvod Pakovanje Bar kod
Komada Kilograma Komada Kilograma
Stočna jodirana so 25 kg 1 25 40 1000 3870009000410
Stočna jodirana so 50 kg 1 50 21 1050 38700090

Kontrola kvaliteta proizvoda

Kontrola kvaliteta svih ulaznih, procesnih i izlaznih tokova u Solana d.d. Tuzla je temeljni proces osiguranju kvaliteta, koji sinergijskim djelovanjem garantuju kvalitet svih proizvoda Solana d.d. Tuzla. Kontrola kvaliteta se obavlja u vlastitim laboratorijama, kontinuirano u svim procesima, kao i potvrdjivanje kvaliteta u vanjskim laboratorijama.

Stočna jodirana so

 

Stočna jodirana so je izvor natrijuma, joda i drugih prirodnih mineralnih sastojaka u malim količinama, kalcijuma, magnezijuma. Takođe stočna so je mineralni dodatak hrani koji treba davati svakodnevno svim vrstama domaćih i divljih životinja. Kontinuirani monitoring u toku proizvodnje stočne soli se realizuje kroz automatsku kontrolu doziranja rastvora KI, umjeravanje prateće opreme, validaciju procesa.

Fizikalno - hemijske karakteristike proizvoda

NaCl do 99,7 %
Jod (KIO3) min. 38 mg/kg
E 536 do 10 mg/kg
Ca 0,005 %
Mg 0,012%
Vlaga do 0,15%
Granulometrijski sastav < 0,4 mm 80-90% >0,4 mm 10-20%
*Fizikalno-hemijske karakteristike navedene u tabeli su rezultat analiziranog  prosječnog uzorka soli.
PODACI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA (g/100g proizvoda)
So 97,8 g