Destilovana voda DeAqua

 

Destilovana voda je još jedan proizvod iz široke proizvodne palete Solana d.d. Tuzla. Dobijena destilacijom vode oslobođena je svih minerala i drugih rastvorljivih primjesa, pa kao takva je  hemijski i mehanički najčišća voda za upotrebu u prehrambenoj, hemijskoj industriji kao i svim drugim hemijskim procesima koji zahtijevaju iznimno čistu vodu. Takođe, koristi se pri svakodnevnim potrebama u širokoj potrošnji (za akumulatore, hladnjake motornih vozila, električne pegle sa parom, laboratorijsku upotrebu dr.). Destilovana voda je pakovana u plastičnoj ambalaži od 1l i 3 l.

Osnovni podaci o proizvodu

Proizvod Pakovanje Bar kod
Komada Kilograma Komada Kilograma
Destilovana voda 1 l 3870009000298
Destilovana voda 3 l 3870009000304

Kontrola kvaliteta proizvoda

Kontrola kvaliteta svih ulaznih, procesnih i izlaznih tokova u Solana d.d. Tuzla je temeljni proces osiguranju kvaliteta, koji sinergijskim djelovanjem garantuju kvalitet svih proizvoda Solana d.d. Tuzla. Kontrola kvaliteta se obavlja u vlastitim laboratorijama, kontinuirano u svim procesima, kao i potvrdjivanje kvaliteta u vanjskim laboratorijama.

Brand portfolio

 

Širok brand portfolio naših proizvoda, sa različitom namjenom korištenja I prilagođenosti pakovanja proizvoda, u potpunosti zadovoljava sve tržišne zahtjeve, kako za industrijske potrebe, tako i za potrebe krajnih potrošača.