Kuhinjska so

Kuhinjska varena nejodirana so

Kuhinjska varena nejodirana so pripada kategoriji kuhinjske soli, te je namijenjena samo za prehrambenu industrijsku upotrebu. Karakteriše je visok kvalitet i besprijekorna hemijska čistoća, pa kao takva je preporučljiva da se koristi kao sirovina za daljnju reprodukciju. Pakovanje je prilagođeno industrijskim potrebama i to: 10kg, 25kg, 50 kg i 1000 kg.

Osnovni podaci o proizvodu

Proizvod Pakovanje Bar kod
Komada Kilograma Komada Kilograma
Kuhinjska varena jodirana so 25 kg 1 25 40 1000 3870009000236
Kuhinjska varena jodirana so 50 kg 1 50 21 1050 3870009000243
Kuhinjska varena jodirana so 1000 kg 1 1000 1 1000 3870009000229

Kontrola kvaliteta proizvoda

Kontrola kvaliteta svih ulaznih, procesnih i izlaznih tokova u Solana d.d. Tuzla je temeljni proces osiguranju kvaliteta, koji sinergijskim djelovanjem garantuju kvalitet svih proizvoda Solana d.d. Tuzla. Kontrola kvaliteta se obavlja u vlastitim laboratorijama, kontinuirano u svim procesima, kao i potvrdjivanje kvaliteta u vanjskim laboratorijama.

Kuhinjska varena nejodirana so

 

U ovoj grupi proizvoda je so, proizvedena uparavanjem prirodne slane vode, u strogo kontrolisanim uslovima. Njena glavna karakteristika je odsustvo joda i namijenjena je tržištima gdje zakonska legislativa dozvoljava primjenu nejodirane soli u prehrambenoj industriji.

Fizikalno - hemijske karakteristike proizvoda

NaCl 99,0 ÷ 99,5 %
E 536 do 10 mg/kg
Ca 0,005%
Mg 0,0012%
Vlaga do 0,15%
Granulometrijski sastav < 0,4 mm 80-90% >0,4 mm 10-20%
*Fizikalno-hemijske karakteristike navedene u tabeli su rezultat analiziranog  prosječnog uzorka soli.
PODACI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA (g/100g proizvoda)
So 97,8 g