Menadžment

Uprava, nadzorni odbor, odbor za reviziju

Uprava

Bakir Smailagić

Generalni direktor

Mr. Enver Zulić

Izvršni direktor za proizvodnju i održavanje

Meliha Rizvić

Izvršni direktor za pravne poslove

Mirela Salkić

Izvršni direktor za ekonomske poslove

 Nadzorni odbor

 

Predsjednik NO

Semir Sejdinović

 

Članovi NO

Rusmir Hrvić
Armin Hrvić
Neven Hadžisulejmanović
Ethem Numić

Odbor za reviziju

 

Erna Kotorić
Amira Ćeman
Arijana Kekić