Kožarska so

Siva kožarska so je specijalna so namijenjena za potrebe kožarske industrije. Uklanja višak vlage iz kože, te ima antibakterijski efektat, pa kao takva je idealna za pripremu i očuvanje visokog kvaliteta kože za proces štavljenja i daljnju reprodukciju. Prednost ove soli se ogleda u njenoj specifičnoj granulometriji jer omogućava ravnomjerno nanošenje na kožu i izvrsno vezanje sa kožom te obezbijeđuje iznimne učinke pri procesu priprema i obrade kože. Pakovanje sive kožarske soli je u polietilenskim vrećama od 25 kg i 50 kg.

Osnovni podaci o proizvodu

Proizvod Pakovanje Bar kod
Komada Kilograma Komada Kilograma
So za kožarsku industriju 25 kg 1 25 40 1000 3870009000274
So za kožarsku industriju 50 kg 1 50 21 1050 3870009000281

Kontrola kvaliteta proizvoda

Kontrola kvaliteta svih ulaznih, procesnih i izlaznih tokova u Solana d.d. Tuzla je temeljni proces osiguranju kvaliteta, koji sinergijskim djelovanjem garantuju kvalitet svih proizvoda Solana d.d. Tuzla. Kontrola kvaliteta se obavlja u vlastitim laboratorijama, kontinuirano u svim procesima, kao i potvrdjivanje kvaliteta u vanjskim laboratorijama.

Kožarska so

 

Namjenska so za kožarsku industriju, koja je po svojim senzorskim karakteristikama sa primjetnom nijansom sive, u bijeloj boji kristala soli. Široka primjena u kožarskoj industriji je definisala kao posebnu grupu soli.

Fizikalno - hemijske karakteristike proizvoda

NaCl 99,0 ÷ 99,5 %
E 536 do 10 mg/kg
Vlaga do 0,15%
Granulometrijski sastav < 0,4 mm 80-90% >0,4 mm 10-20%
*Fizikalno-hemijske karakteristike navedene u tabeli su rezultat analiziranog  prosječnog uzorka soli.
PODACI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA (g/100g proizvoda)
So 97,8 g