Solat - tabletirana so

 

Solat je tabletirana so namijenjena za upotrebu u domaćinstvima. Povećava dugotrajnost i učinkovitost uređaja za pranje, te pospješuje smanjenje potrošnje energije. Zbog visokog stepena čistoće i apsolutne razgradivosti ima povoljan uticaj na okoliš. Osnovna uloga tabletirane soli se ogleda kroz tri funkcije i to: sprječava stvaranje kamenca, pospješuje pranje deterdženta za posuđe i produžava vijek trajanja perilice. Pakuje se u fukcionalnom LDPE pakovanju sa zipper zatvaračem.

Osnovni podaci o proizvodu

Proizvod Pakovanje Bar kod
Komada Kilograma Komada Kilograma
Solat – tabletirana so 2 kg 6 12 30 360 3870009000113

Kontrola kvaliteta proizvoda

Kontrola kvaliteta svih ulaznih, procesnih i izlaznih tokova u Solana d.d. Tuzla je temeljni proces osiguranju kvaliteta, koji sinergijskim djelovanjem garantuju kvalitet svih proizvoda Solana d.d. Tuzla. Kontrola kvaliteta se obavlja u vlastitim laboratorijama, kontinuirano u svim procesima, kao i potvrdjivanje kvaliteta u vanjskim laboratorijama.

Brand portfolio

 

Širok brand portfolio naših proizvoda, sa različitom namjenom korištenja I prilagođenosti pakovanja proizvoda, u potpunosti zadovoljava sve tržišne zahtjeve, kako za industrijske potrebe, tako i za potrebe krajnih potrošača.