Tabletirana so

Tabletirana so se proizvodi od industrijske varene nejodirane soli visokog stepena čistoće koja se primjenjuje za demineralizaciju vode. Primjenu tabletirana so nalazi u: farmaceutskoj, laboratorijskoj i termoenergetskoj oblasti, potom u procesnoj i prerađivačkoj industriji te ostalim oblicima industrijske upotrebe. Tabletirana so se izrađuje u dvije veličine: Ø 16 mm i Ø 25 mm. Od same veličine zavisi i vrijeme otapanja tableta što je ujedno i prednost tabletirane soli u odnosu na krupnije kristaliziranu so čime se postiže bolje  iskorištenje. Pakovanje ove soli je u polietilenskim vrećama od 20 kg. Međutim, s obzirom na sve veće potrebe tabletirane soli u širokoj potrošnji, npr. za mašine za pranje posuđa u domaćinstvima, Solana će kreirati i pakovanje od 1,5 kg pod vlastitom robnom markom SOLAT čime je ponovo dokazala da je njeno dugoročno opredjeljenje permanentna briga o zadovoljavanju potreba potrošača.

Osnovni podaci o proizvodu

Proizvod Pakovanje Bar kod
Komada Kilograma Komada Kilograma
Tabletirana so 20 kg 1 20 48 960 3870009000663

Kontrola kvaliteta proizvoda

Kontrola kvaliteta svih ulaznih, procesnih i izlaznih tokova u Solana d.d. Tuzla je temeljni proces osiguranju kvaliteta, koji sinergijskim djelovanjem garantuju kvalitet svih proizvoda Solana d.d. Tuzla. Kontrola kvaliteta se obavlja u vlastitim laboratorijama, kontinuirano u svim procesima, kao i potvrdjivanje kvaliteta u vanjskim laboratorijama.

Brand portfolio

 

Širok brand portfolio naših proizvoda, sa različitom namjenom korištenja I prilagođenosti pakovanja proizvoda, u potpunosti zadovoljava sve tržišne zahtjeve, kako za industrijske potrebe, tako i za potrebe krajnih potrošača.