Odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje

Poštovanje zakona i uvažavanje prava potrošača da uvijek imaju kvalitetan i ispravan proizvod, prioriteti su koji našu kompaniju ističu kao odgovornog člana šire društvene zajednice u kojoj radi i kojoj pripada.

Vjerujemo da su poslovni uspjeh i održivi razvoj nerazdvojni, te su stoga odgovornost i etičnost u srži naše poslovne strategije. Od samog početka naš je cilj bio postati pouzdan partner svojim zaposlenicima, poslovnim saradnicima, dobavljačima i cjelokupnoj zajednici, uključujući i područje zaštite životne sredine. Kao korporacija svjesni smo svog uticaja i prihvatamo odgovornost za svoje aktivnosti. Taj uticaj nam omogućava da budemo generator pozitivnih društvenih promjena čime podižemo kvalitet života.

Zajednica

Solana d.d. je, kao dio šire zajednice u kojoj djeluje, svjesna važnosti i potrebe vlastitog uticaja na unapređenje opštih društvenih uslova, promocije pravih vrijednosti i u konačnici potrebe da dio vlastitog profita uloži u zajednicu. Osim donacijskih projekata u širokom spektru, značajna je i njezina sponzorska djelatnost, primarno kad je riječ o promociji sporta.

Solana d.d. je aktivan sudionik i organizator niza humanitarnih akcija, a sistematski pomaže cijeli niz organizacija i udruženja koja se bave zaštitom i pomoći ugroženim socijalnim skupinama.

Doprinosimo zajednici mnogim projektima i inicijativama. Uvjereni smo da korporativna odgovornost može doprinijeti uspjehu kompanije na mnoge načine.

Partneri

Solana d.d. prepoznaje značaj odgovornosti prema partnerima, poštujući ugovorne obaveze i kodekse poslovanja. Kroz sinergiju i povjerenje gradimo uspjeh, a uspjehom potvrđujemo da smo pouzdan partner u poslovanju.

Zaposlenici

Naš poslovni uspjeh i održivost direktno su vezani uz dobrobit naših zaposlenika koji predstavljaju našu najveću vrijednost. Karakter naše kompanije i mogućnost stvaranja održive i ispunjavajuće radne okoline određeni su ličnim integritetom i poštenjem naših zaposlenika jer se trudimo da poslujemo na odgovoran, pošten i etičan način.

Puno ulažemo kako bismo stvorili prilike za zaposlenike da se razvijaju i napreduju, a takođe smo svjesni činjenice da perspektiva razvoja karijere donosi kompaniji kvalitetnije pojedince s više znanja i vještina.

Sticanje novih znanja i vještina putem profesionalnog i ličnog razvoja zaposlenika, preduslov je i garancija poslovnog uspjeha. Svjesni smo te činjenice i upravo zbog toga neprestano ohrabrujemo zaposlenike i omogućavamo im da pohađaju poslovne škole i specijalizacije, te da prisustvuju stručnim konferencijama i kongresima.

Životna sredina

Kontinuirano težimo pronalaženju inovativnih načina smanjenja potrošnje energije, uklanjanje otpada i ponovnu upotrebu materijala da bismo na najmanju moguću mjeru sveli naš uticaj na životnu okolinu i stvorili održiv razvoj. Sistem održivog upravljanja životnom okolinom temelji se na dobro promišljenoj i ekonomičnoj upotrebi prirodnih izvora, koristeći ekološki prihvatljivije tehnologije u proizvodnji, smanjenje otpada i manjoj potrošnji energije i vode.