Tuzlanska – tradicionalna

 

Turistička so je kuhinjska varena jodirana so visokog kvaliteta i sitnije granulacije. Namijenjena je za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvima, za piknik i sl. konzumiranje. Upravo zbog svoje namjene prilagođena su dozna pakovanju od 250 g.

Tuzlanska – So sa smanjenim sadržajem natrija

 

Prateći tržišne trendove te potrebe i zahtjeve potrošača, ekspertno-razvojni tim Solane je kreirao program Tuzlanske – soli sa smanjenim sadržajem natrija. Ova vrsta soli je proizvod sa sniženim sadržajem natrija i povećanim sadržajem kalijuma ali sa stručno definisanim omjerom. Po savjetu liječnika, ova so se preporučuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, dijabetesom, bolestima srca, krvnih sudova i bubrega. Takođe, preporučuje se i zdravim osobama, a posebno djeci i trudnicama.

Tuzlanska – so sa smanjenim sadržajem natrija se koristi umjesto standardizirane kuhinjske soli u svakodnevnoj ishrani. Proizvod je odobren od Federalnog ministarstva zdravlja BiH. Proizvod u doznom pakovanju od 250 g.

Tuzlanska – začinska

 

Tridesetogodišnja tradicija u proizvodnji začina, te zahtjevi i želje velikog broja lojalnih kupaca jedinstvene po kvalitetu Tuzlanske soli, su inicirali potrebu da stručnjaci u kompaniji Solana d.d. Tuzla razviju ništa manje tržišno kvalitetne namjenske začine na bazi Tuzlanske soli. Namjenski začini su pakovani u dozna ambalaži od 250 g.

Trenutno je Solana d.d. Tuzla plasirala jednu vrstu ovakvog proizvoda i to So sa biljnim začinskim dodacima koji predstavlja začinsku smjesu sačinjenu od najbolje kombinacije prirodnih biljaka i soli bez ikakvih aditiva namijenjen za pojačanje ukusa i mirisa za spravljanje svih vrsta variva, supa, umaka i salata.

Osnovni podaci o proizvodu

Proizvod Pakovanje Bar kod
Komada Kilograma Komada Kilograma
Tradicionalna kuhinjska jodirana so 250 g 15 3,75 160 600 3870009000144
So sa smanjenim sadržajem natrija 250 g 15 3,75 160 600 3870009000427
So sa biljnim začinskim dodacima 200 g 15 3,00 160 480 3870009000519

Kontrola kvaliteta proizvoda

Kontrola kvaliteta svih ulaznih, procesnih i izlaznih tokova u Solana d.d. Tuzla je temeljni proces osiguranju kvaliteta, koji sinergijskim djelovanjem garantuju kvalitet svih proizvoda Solana d.d. Tuzla. Kontrola kvaliteta se obavlja u vlastitim laboratorijama, kontinuirano u svim procesima, kao i potvrdjivanje kvaliteta u vanjskim laboratorijama.

Brand portfolio

 

Širok brand portfolio naših proizvoda, sa različitom namjenom korištenja I prilagođenosti pakovanja proizvoda, u potpunosti zadovoljava sve tržišne zahtjeve, kako za industrijske potrebe, tako i za potrebe krajnih potrošača.