Kontinuitet od 136. godina uspješnog rada i dobrih poslovnih rezultata Solane d.d. Tuzla obilježeno je i ovog 17. septembra. Tom prilikom održan je tradicionalni prijem za porodice poginulih radnika, te polaganje cvijeća na spomen obilježju u krugu Solana d.d. Tuzla. Pored članova porodica poginulih boraca polaganju cvijeća prisustvovali su zaposlenici, članovi Uprave, predstvanici JOB-a, Sindikata i Aktiva žena.

Tradicija darovanja najmlađih članova Solanine porodice, djece radnika Solane d.d. Tuzla koji kreću u prvi razred osnovne škole, nastavljena je i ove godine. Pored uobičajenog poklona ove godine Solana je poklonila i jedan slobodan dan svim roditeljima đaka prvaka.