Bosanskohercegovačka kompanija Solana d.d. Tuzla, članica grupacije AS Holding, sa tradicijom dugom preko 135 godina, pored vlasništva certifikata šest međunarodnih standarda za kvalitet i sigurnost hrane za ljudsku ishranu, uspješno je implementirala i certificirala zahtjeve međunarodnog standarda FAMI QS – standarda za kontrolu sigurnosti i kvaliteta hrane za životinje.

Kodeksom koji obuhvata dobre proizvođačke prakse, programe za kontinuirana poboljšanja i upravljanja rizicima, operacijama, pridružila se porodici proizvođača sigurne i kvalitete stočne hrane sa ciljem ispunjenja globalnih očekivanja. Solana d.d. Tuzla uspješno odgovara trendovima, dokazujući da ispunjava očekivanja svih zainteresiranih strana orjentiranost na kupce, poslovne partnere, dobavljače, uposlenike, vlasnike i društveno okruženje, osiguravajući efikasno i sljedivo upravljanje poslovnim procesima,kroz koje ostvaruje viziju jedne od vodećih i najuspješnijih prehrambenih kompanija u BiH.

Proces certifikacije provela je certifikacijska kuća TÜV NORD INTEGRA iz Belgije.