Danas je obilježen kontinuitet od 138. godina uspješnog rada i dobrih poslovnih rezultata Solane d.d. Tuzla. Tom prilikom održan je tradicionalni prijem za porodice poginulih radnika, te polaganje cvijeća na spomen obilježju u krugu Solana d.d. Tuzla. Pored članova porodica poginulih boraca polaganju cvijeća prisustvovali su zaposlenici, članovi Uprave, predstvanici JOB-a, Sindikata i Aktiva žena.