TRŽIŠTA

 

Solana d.d. Tuzla više od jednog stoljeća proizvodi i prerađuje sve asortimane jestive jodirane soli za prehrambenu, pekarsku i mesnu industriju, te nejodiranu so-sol za hemijsku, kožarsku i tekstilnu industriju. Tabletiranu jodiranu so-sol za prehrambenu i ribarsku industriju i nejodiranu tabletiranu so-sol za omekšavanje vode u industriji i domaćinstvu, zatim stočnu so kao i nitritnu so za salamurenje u mesnoj industriji.

Solana d.d. Tuzla svoje proizvode plasira preko generalnih uvoznika i distributera i to:

Tržište Bosne i Hercegovine

Generalni distributer:

“As” d.o.o.

Ekonomija bb, Jelah
tel: +387 32 663 668
fax: +387 32 663 668
mail:

halida.hanic@as-jelah-com.ba

www.asgroup.ba

Distributer za Do-Do začin:

forEks BH d.o.o

Fikreta Salihovića Fikre 37, Tuzla
tel: +387 35 311 420
fax: +387 35 311 421
mail: foreks.bh@bih.net.ba

www.foreksbh.com

Tržište Slovenije

KZ Metlika z.o.o.

C.XV. Brigade 2, Metlika

tel: +386 7 363 7000
fax: +386 7 363 7011

tatjana@kz-metlika.si

www. kz-metlika.si

Tržište Makedonije

Izvor Vadin d.o.o.e.l.

Pero Nakov bb, Skoplje

tel: +389 22 551 310
fax: +389 22 551 712

izvor92@yahoo.com

www.Izvor.com.mk

Tržište Srbije

S.B.H.-SO Trade d.o.o.

Industrijska zona bb,
Nova Pazova

tel: +381 69 8215223

mirjanamilic.sotrade@gmail.com

Tržište Crne Gore

Djurković-Co d.o.o.

Hercegovački put bb, Nikšić

tel: +382 69047710

perica.jovanovic@djurkovic-co.me

Tržište Hrvatske

Zaprešićanka d.o.o.

Zagrebačka cesta 3, Pojatno, Donja Pušća

tel: +385 1 331 1707
fax: +385 1 331 1700

info@zapresicanka.hr

www. zapresicanka.hr

Tržište Kosova

Pro Biznis Vitia

Rr. Cen Dugolli, Ferizaj

tel: +377 (0)44 501 615

probiznis@hotmail.com