Solana d.d. u koordinaciji sa AS Group, Tehnološkim fakultetom u Tuzli, te Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku će u prvoj polovini februara organizovati 3. stručnu konferenciju sa internacionalnim učešćem pod nazivom „So, jod i zdravlje“.

Svrha treće tradicionalne konferencije je da se potakne naučna, stručna i privredna javnost iz zemlje i inostranstva da ukaže na važnost kontrolisanog procesa proizvodnje soli i kontrole procesa jodiranja kako bi šira društvena zajednica akceptirala značaj ovog fundamentalnog prehrambenog artikla za zdravlje ljudskog organizma.

Konferencija, koja ima naučno-stručni karakter, će se održati u velikoj sali Solane d.d. Tuzla, a učešće će uzeti relevatni akademski i stručni djelatnici iz BiH i regiona.

Više informacija o IKSO 2019. u narednom periodu biće objavljeno na našem web sajtu.