Uprava

Bakir Smailagić

Generalni direktor

Mr. Enver Zulić

Izvršni direktor za proizvodnju i održavanje

Meliha Rizvić

Izvršni direktor za pravne poslove

Mirela Salkić

Izvršni direktor za ekonomske poslove

 

Nadzorni odbor

 

Predsjednik NO

Semir Sejdinović

Članovi NO

Rusmir Hrvić

Armin Hrvić

Neven Hadžisulejmanović

Ethem Numić

 

Odbor za reviziju

 

Merima Osmić

Erna Kosorić

Haris Salihbašić