Hemijski topitelji, odnosno soli, su materijali koji usljed svojih fizičko-hemijskih osobina posjeduju mogućnost da smanjuju temperaturu zamrzavanja vode, te da snijeg i led otapaju na temperaturama nižim od temperature zamrzavanja vode. Postoji čitav niz soli sa ovim učinkom, ali zbog ekoloških i ekonomskih razloga primjenjuju se uglavnom hloridi i to: NaCl, CaCl2 i MgCl2. Solana je jedan od rijetkih svjetskih proizvođača soli čiji je ekološki apsekt najprihvatljiviji. Naime, sadržaj netopivih materijala u soli koju proizvodi Solana je 0,008% za razliku od ostalih soli koje se koriste kao posipni materijal čiji sadržaj netopivih teških materijala je minimalno 2% (na 1000 kg soli min. 20 kg nečistoća). Druga prednost Solanine soli je zbog sitnije granulometrije (pokriva veću posipnu površinu i brže reaguje na nižim temperaturama). So za posipanje puteva je pakovana u polietilenskim vrećama od 25 kg /CC-280/, 50 kg /CC-290/, big bag vrećama od 1000 kg /CC-300/ te postoji i mogućnost rifuzne otpreme soli u cisternama i vagonima.