Google+

Ljudski resursi

Zaposleni su pokretačka snaga naše kompanije. Mi im verujemo. Obezbijeđujemo im jedinstveno i dinamično radno okruženje u kojem mogu da ostvare svoje životne i profesionalne ciljeve.

Ljudski potencijali jedan su od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije.

Mi cijenimo raznolikost i ne tolerišemo diskriminaciju ni u kom obliku. Prenosimo znanja jedni drugima i cijenimo strastvenost u poslu.

Biti zaposlenik kompanije Solana dd znači biti stručan u svom području, usmjeren na ciljeve i odgovaran u obavljanju radnih zadataka, entuzijastičan i spreman na rad u dinamičnom timu. Ako želite dinamičan i zanimljiv posao, te postati dijelom našeg tima, pošaljite prijavu za otvorena radna mjesta ili ako trenutno nema objavljenih otvorenih pozicija, pošaljite svoju radnu biografiju na e-mail: karijera@solana.ba

Otvorene pozicije:

Trenutno nemamo otvorenih pozicija. Ukoliko želite samoinicijativno poslati Vaš radnu biografiju, to možete učiniti tako da pošaljete e-mail na: karijera@solana.ba