Kuhinjska varena jodirana so je jedan od rijetkih autohtonih bosanskohercegovačkih  proizvoda sa višestoljetnom  tradicijom i zavidnim nivoom kvaliteta. Dugi niz godina ostvaruje stabilno visoko tržišno učešće na prostoru BiH, međutim i na tržištu većeg broja zemalja Europe. Visok kvalitet i besprijekorna hemijska čistoća Tuzlanskoj soli omogućava lidersku poziciju na tržištu regiona, pa i šire, bez obzira o kojoj se grupi potreba radi, pa stoga opravdava epitet "Jedna i jedina". Količina joda se automatizovanim procesom, podešavajuće i stručno dozira prema zahtjevima i važećim zakonima zemlje uvoznice. Kuhinjsku varenu jodiranu so, prema pakovanju, možemo klasirati u dvije kategorije i to: a) za široku potrošnju 1kg /CC-010/, 5kg /CC-030/ i 10 kg /CC-040/; i b) za prehrambenu industriju: 25 kg /CC-050/, 50 kg /CC-060/ i 1000 kg /CC-070/.