Google+

Vizija i misija

Naša vizija je učvrstiti se kao ključni snabdjevač solju cjelokupnog tržišta jugoistočne Evrope.

Povećanjem efikasnosti poslovanja Solana će stvoriti perspektivu razvoja, zaposliti mnogobrojne radnike na nova radna mjesta, otvaranjem novih investicija modernizovat će osnovnu proizvodnju i pokrenuti novu. Također će razviti marketing postojećih proizvoda na bazi soli, razvit će nove proizvode s jasnim marketingom i etablirat će se na tržištu začina i na farmaceutskom tržištu kao ključni bosanskohercegovački proizvođač infuzionih otopina. Stvaranjem nove Solane, ona će prerasti iz fabrike u kompaniju koja povećava obim obrade osnovnog proizvoda kreirajući potpuno nove proizvode ulaskom u nove grane i na nova tržišta.