Google+

Uprava

Dr. Izudin Kapetanović

Direktor

Sead Šerifović, dipl.ing.tehnologije

Izvršni direktor za proizvodnju i održavanje

Osman H. Avdić, dipl.pravnik

Izvršni direktor za pravne poslove

Asim Hadžić, dipl.ecc

Izvršni direktor za ekonomske poslove