Google+

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor 

Semir Sejdinović, predsjednik
Članovi Nadzornog odbora:

Rusmir Hrvić

Armin Hrvić

Neven Hadžisulejmanović

Ethem Numić