Google+

So i proizvodi od soli

So za stočnu ishranu

30. Septembra 2012.

So za stočnu ishranu je namijenjena za prehranu svih životinjskih vrsta. Naime, kako je bitno u ljudskoj ishrani svakodnevno ali kontrolisano konzumirati kvalitetnu kuhinjsku varenu so, isto tako i u prehrani životinja je bitan kvalitet stočne soli. So za stočnu ishranu je sipka kvalitetna so sa povećanim sadržajem joda. Takođe, so za stočnu ishranu se […]

Više...

So za posipanje puteva

30. Septembra 2012.

Hemijski topitelji, odnosno soli, su materijali koji usljed svojih fizičko-hemijskih osobina posjeduju mogućnost da smanjuju temperaturu zamrzavanja vode, te da snijeg i led otapaju na temperaturama nižim od temperature zamrzavanja vode. Postoji čitav niz soli sa ovim učinkom, ali zbog ekoloških i ekonosmkih razloga primjenjuju se uglavnom hloridi i to: NaCl, CaCl2 i MgCl2. Solana […]

Više...