Google+

Aktuelno

SOLANA, PRVI BH PROIZVOĐAČ KOJI ZADOVOLJAVA NJEMAČKE PREHRAMBENE STANDARDE

7. Jula 2017.

Solana d.d. Tuzla je prva BH kompanija koja je ovlaštena da nosi GC-MARK® oznaku za higijenu svojih proizvoda. Naime, od strane auditora DQS CFS German Association for Sustainability, Solani d.d. Tuzla je odobren GC-MARK® certifikat kojim se verifikuje da u potpunosti primjenjuje načela HACCP standarda (analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka) kako je definisano u […]

Više...

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

6. Jula 2017.
U nastavku možete preuzeti dokument: Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta .

Obavještenje o prijedlogu dioničara za izmjenu i dopunu Dnevnog reda 22. Redovne Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

27. Juna 2017.
U nastavku možete preuzeti dokument : Obavještenje o prijedlogu dioničara za izmjenu i dopunu Dnevnog reda 22. Redovne Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla.

Obavještenje o sazivanju 22. redovne Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla

9. Juna 2017.
U nastavku možete preuzeti dokument: Obavještenje o sazivanju 22. redovne Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla

Obrazac OEI-PD za 2016. godinu

27. Aprila 2017.
U nastavku mozete preuzeti dokument : obrazac OEI-PD.