Dijetalna so

Prateći tržišne trendove, te potrebe i zahtjeve potrošača, ekspertno-razvojni tim Solane je kreirao program Dijetalne soli. Dijetalna so je proizvod sa sniženim sadržajem natrijuma i povećanim sadržajem kalijuma ali sa stručno definisanim omjerom. Po savjetu liječnika, ova so se preporučuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, dijabetesom, bolestima srca, krvnih sudova i bubrega. Takođe, preporučuje se i zdravim osobama, a posebno djeci i trudnicama. Dijetalna so se koristi umjesto standardizirane kuhinjske soli u svakodnevnoj ishrani. Inače, proizvod je odobren od Federalnog ministarstva zdravlja BiH. Dijetalna so je u dozna pakovanju od 100 g /CC-510/ i 250 g /CC-520/.