Destilovana voda je još jedan proizvod iz široke proizvodne palete Solane d.d. Tuzla. Dobijena destilacijom vode oslobođena je svih minerala i drugih rastvorivih primjesa, pa kao takva je hemijski i mehanički najčišća voda za upotrebu u prehrambenoj, hemijskoj industriji kao i svim drugim hemijskim procesima koji zahtijevaju iznimno čistu vodu. Takođe, koristi se pri svakodnevnim potrebama u širokoj potrošnji (za akumulatore, hladnjake motornih vozila, električne pegle sa parom, laboratorisku upotrebu...). Destilovana voda pakovana u plastičnoj ambalaži od 1l /CC-900/ i 5l /CC-910/.