Google+

Tržišta

Solana d.d. Tuzla već preko 120 godina proizvodi i prerađuje sve asortimane jestive soli za prehranu, pekarsku i mesnu industriju. Nejodnu so-sol  za hemijsku, kožarsku i tekstilnu industriju. Tabletiranu so  jodnu za prehrambenu i ribarsku industriju i nejodnu  tabletu za omekšavanje vode u industriji i domaćinstvu, zatim stočnu so kao i nitritnu so za salamurenje u mesnoj industriji.

Solana d.d. svoje proizvode plasira preko generalnih uvoznika i distributera i to:

Bosna   BOSNA I HERCEGOVINA

Generalni distributer:

AS d.o.o. Jelah
Ekonomija bb, Jelah
+ 387 32663668 – tel/fax
halida.hanic@as-jelah-com.ba
www.asgroup.ba

Distributer za Do-do začin:

ForEks BH d.o.o.
Fikreta Salihovića Fikre 37, 75000 Tuzla
+ 387 35 311 420
foreks.bh@bih.net.ba
www. foreksbh.com

Slovenia   SLOVENIJA

KZ Metlika z.o.o.
C. XV, Brigade 2, 8330 Metlika
+ 386 7 363 7000
+ 385 7 363 7011 – fax
tatjana@kz-metlika.si
www.kz-metlika.si.hr

Hrvatska   HRVATSKA

Zaprešićanka d.o.o.
Zagrebačka cesta 3, Pojatno, 10294 Donja Pušća
+ 385 1 331 1707
+ 385 1 331 1700 – fax
info@zapresicanka.hr
www.zapresicanka.hr

Srbija   SRBIJA

S.B.H- SO TRADE d.o.o.
Industrijska zona zapad bb, Nova Pazova
+ 381 698215223
mirjanamilić.sotrade@gmail.com

Macedonia   MAKEDONIJA

Izvor d.o.o.e.l. 
Pero Nakov b.b., 1000 Skoplje
+ 389 22 551 310
+ 389 22 551 712 – fax
izvor92@yahoo.com
www.izvor.com.mk

Kosovo   KOSOVO

PRO BIZNIS Vitia
Rr.Cen Dugolli pn 70 000 Ferizaj Kosovo
+386 49 501 615
probiznis@hotmail.com

Za sve kontakt informacije kliknite ovdje.